Na werandzie domu Józefa Mehoffera

Kilka lat po namalowaniu słynnego „Dziwnego Ogrodu” Józef Mehoffer w 1908 roku kupuje modrzewiowy dwór w Jankówce koło Wieliczki. Tam powstaje kolejne dzieło malarskie, które ma pokazać domową sielankę rodziny Mehofferów.

Dom urządzony został osobiście przez artystę jako „idealna rezydencja” dla rodzinnego życia, dając tym samym wyraz swemu pojmowaniu „życia, rozkoszy, uciechy, światła, słońca i ciepła”. Na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie, który jest właścicielem obrazu czytamy: „Mehoffer przedstawił tu widok skąpanej w słońcu werandy w Jankówce z otwierającą się perspektywą ogrodu. Widoczna w głębi postać strojnej damy to zapewne żona artysty, bohaterka większości jego obrazów malowanych w tej podkrakowskiej rezydencji Mehofferów”.

Józef Mehoffer „Słońce majowe”, MNW

Jadwiga Józefowa Mehofferowa po latach tak pisała o tym ogrodzie:

Powierzchnię podzielono w drobne, rożnej wielkości klomby, medaliony, jakie się czasem widywało w tle obrazów średniowiecznych. Każdy z nich wypełniony był odrębnym gatunkiem kwiatów, obwiedziony schodkiem murawy, a od sąsiednich ograniczony ścieżką wysypanym piaskiem. W założeniu ogrodu widoczna była intencja utworzenia kwietnej mozaiki, wposród których ścieżki snułyby się jak złote pasemka. W rezultacie powstawały co roku inne kolorowe tematy, którymi chętnie posługiwał się w pejzażu Mehoffer.

Obraz na ekspozycji w MNW

Pierwszy tytuł tego obrazu nosił inną nazwę niż ta, pod którą obecnie jest znany, czyli „Słońce majowe”. Malarz nazwał go „Weranda w Jankówce”.

Józef Mehoffer„Słońce majowe” (1911), olej, płótno; wymiary 95 x 78 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Dodaj komentarz