Najsłynniejsze drzwi w Polsce. Drzwi Gnieźnieńskie

Niewątpliwie jednym z najcenniejszych polskich zabytków okresu średniowiecza są Drzwi Gnieźnieńskie. To arcydzieło sztuki romańskiej powstałe w 2. połowie XII w. do dziś zachwyca odwiedzających archikatedrę gnieźnieńską.

Archikatedra w Gnieźnie

Trwają dotychczas dyskusje historyków, z czyjej inicjatywy powstały. Powszechnie uważało się, że wykonano je na zlecenie Mieszka Starego, ale teza ta obecnie jest podważana. Natomiast jako fundatora i autora programu ikonograficznego wskazywano przede wszystkim ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana, ale to także nie jest pewne. Inną sprawą jest także i to, że od niedawna słychać poważne głosy, że Drzwi pierwotnie nie zostały umieszczone w gnieźnieńskiej katedrze, tylko w Strzelnie, w klasztorze norbertanek, a później dopiero zostały tam przewiezione. Strzeleński klasztor słynie bowiem w świecie z odkrytych tam przepysznej piękności kolumn romańskich i chyba dlatego obecnie ta koncepcja zyskuje coraz więcej zwolenników. Tutaj tego jednak nie rozstrzygniemy, pozostawmy to badaczom i odkrywcom tajemnic, a my przejdźmy do meritum.

Czytaj dalej Najsłynniejsze drzwi w Polsce. Drzwi Gnieźnieńskie