Drzwi Płockie

Przyjmuje się powszechnie, że powstały w latach 1152 – 1154, a więc są prawdopodobnie o około 20 lat starsze* od innych słynnych romańskich drzwi kościelnych, Drzwi Gnieźnieńskich. Problem polega jednak na tym, że te zawieszone w płockiej katedrze nie są oryginalne.

Drzwi Płockie

Wiele jest zagadek związanych z dziejami Drzwi Płockich pomimo istniejącej bogatej literatury przedmiotu. Niemniej, niektórzy przyjmują, że były one inspiracją dla powstania brązowych drzwi do katedry gnieźnieńskiej. Pewnym natomiast jest z czyjej inicjatywy powstały. Ponieważ znajdują się na nich wyobrażenia 2 biskupów, płockiego, Aleksandra z Malonne i magdeburskiego, Wichmana, ich udział w fundacji jest bezsporny. Zostały odlane właśnie w niemieckim Magdeburgu. A co działo się z nimi po ich wykonaniu? Czy kiedykolwiek zostały zamontowane w katedrze płockiej?

Czytaj dalej Drzwi Płockie