Tympanon z wrocławskiego kościoła NMP na Piasku

Przyglądając się modelowi kościoła uwiecznionemu na tympanonie trzymanemu w ręce przez donatora, można zauważyć, że wygląd świątyni na nim uwieczniony różni się od wyglądu fazy romańskiej, kiedy to był fundowany, a odtworzonego na podstawie badań archeologicznych.

Tympanon fundacyjny NMP na Piasku

W jednej z relacji z badań kościoła na Piasku czytamy: „Z fragmentarycznie zachowanych reliktów murów i częściowo za pomocą uwiecznionego na tympanonie modelu kościoła udało się wysnuć hipotezę, że w pierwszej fazie budowlanej wzniesiono kamienną budowlę, która mogła być dwuwieżową, trójnawową bazyliką, długości ok. 31,5 m i szerokości części nawowej ok. 11,5 m, z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium”. I jeszcze jedno zdanie, z innego opracowania archeologicznego: „podczas wykopalisk odkryto relikty prostokątnego na planie prezbiterium…” Czyli reasumując: kościół na Piasku z pierwszej fazy budowy, romańskiej, miał dwuwieżową fasadę, transept i zamknięte prosto prezbiterium. A co widzimy na tympanonie? Dwie wieże (to się zgadza), a poza tym absydę, która zamyka prezbiterium i ani śladu transeptu.

Czytaj dalej Tympanon z wrocławskiego kościoła NMP na Piasku