Największy obraz Jana Matejki. „Dziewica Orleańska” czyli „Joanna d’Arc”

Obraz ten Mistrza Jana jest największym dziełem jakie artysta stworzył. Jego powierzchnia to ponad 47 metrów kwadratowych. Dla porównania, często powszechnie uważane za największe dzieło, które wyszło spod pędzla Mistrza, „Bitwa pod Grunwaldem” ma „tylko” 42 metry kwadratowe.

Czytaj dalej Największy obraz Jana Matejki. „Dziewica Orleańska” czyli „Joanna d’Arc”

Jana Matejki obraz z okrutnym Piastem w tle. Historia ukryta w obrazie

W tym wypadku można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, parafrazując znane przysłowie, że daleko padło jabłko od jabłoni. Dziad, Henryk Brodaty, był jednym z najwybitniejszych piastowskich władców, ojciec Henryk Pobożny oddałżycie i dosłownie głowę za obronę polskiej ziemi w bitwie pod Legnicą. On natomiast okazał się jednym z największych łotrów i szubrawców dynastii piastowskiej. Pomimo, że Polska po agresji mongolskiej wyszła okrutnie okaleczona, to jednak zachowała niepodległość. Miał szansę idąc śladem dziada i ojca dążyć do zjednoczenia poszczególnych polskich prowincji w jeden kraj pod jednym berłem. Nie zrobił nawet jednego kroku w tym kierunku. Wręcz odwrotnie, trwonił cały dorobek i doprowadził do ruiny „Monarchię Henryków Śląskich”.

Czytaj dalej Jana Matejki obraz z okrutnym Piastem w tle. Historia ukryta w obrazie

Tajemnice śmierci księcia Kiejstuta Giedyminowicza. Historia ukryta w obrazie

Czy Jagiełło będący Wielkim Księciem Litewskim kazał uśmiercić swojego stryja Kiejstuta po jego uwięzieniu na zamku w Krewie, czy też stary książę odszedł z tego świata w inny sposób? Do dzisiaj zagadka ta nie została rozwiązana i zapewne nigdy się nie dowiemy jak było w rzeczywistości. To jakże istotne wydarzenie dla narodu litewskiego i częściowo także naszego, jest u nas mało znane.

W trzeciej ćwierci dziewiętnastego stulecia poświęcił mu swój pędzel warszawski malarz Wojciech Gerson. Dlaczego zdecydował się przypomnieć epizod z XIV wieku, który tylko pośrednio dotyczył dziejów Polski? Jego malarstwo historyczne koncentrowało się przede wszystkim na przypominaniu wydarzeń dotyczących bezpośrednio naszego kraju.

Czytaj dalej Tajemnice śmierci księcia Kiejstuta Giedyminowicza. Historia ukryta w obrazie

Królowa z toporem. Historia ukryta w obrazie

Głoszono nadto i liczne są o tym podania, że Jadwiga tak dalece brzydziła się związkami z Jagiełłą, książęciem litewskim, iż bez względu na przeciwne rady i przełożenia panów polskich, nie chcąc oddać ręki Jagiełłę, postanowiła w tym właśnie czasie, kiedy wieść się rozeszła, że Jagiełło dla objęcia rządów królestwa i zaślubienia Jadwigi jechał do Polski, związki ślubne z Wilhelmem, książęciem Austrii, od dawna z woli ojca Ludwika jawnie i w kościele zawarte, wobec swoich dworzan i przychylnych panów uzupełnić sprawą małżeńską. Ale gdy wbiegł na zamek, gdzie miał z królową Jadwigą wejść do łożnicy, z rozkazu i za sprawą panów polskich, którym takowe pokładziny wielce się nie podobały, nie dopuszczony do komnaty sypialnej i z zamku sromotnie wypchnięty, sprawy cielesnej z królową zaniechać musiał. Jadwiga zaś królowa, tknięta do żywego takowym Wilhelma z zamku wypędzeniem, chciała sama dostać się do niego do miasta. A gdy wrota zamkowe z rozkazu panów przed nią zawarto, porwawszy siekierę, którą jej słudzy podali, własną ręką usiłowała je wyrąbać. Na koniec zmiękczona prośbami rycerza Dymitra z Goraja przedsięwzięcia swego zaniechała”.

Tak pod rokiem 1385 zapisał Jan Długosz. Dwóch polskich malarzy historycznych, jeden nadzwyczaj ambitny, drugi nadzwyczaj wybitny, biorą do ręki pędzle i uwieczniają ten moment z życia królowej Jadwigi.

Czytaj dalej Królowa z toporem. Historia ukryta w obrazie

Największy na świecie obraz z „Bitwą po Grunwaldem”

W 2010 roku odbywały się w całej Polsce obchody w 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji w kilku miastach Polski widzowie mogli obejrzeć największy na świecie obraz przedstawiający tę bitwę stoczoną przez wojska pod dowództwem króla Polski Władysława Jagiełły z zakonem krzyżackim. Tym dziełem jest płótno namalowane przez Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego, którego wymiary wynoszą 5,15 x 10 m. Tak więc obraz ten jest większy niż „Grunwald” Jana Matejki (4,26 × 9,87 m).

Czytaj dalej Największy na świecie obraz z „Bitwą po Grunwaldem”

Tragedia Słowian zachodnich. Historia ukryta w obrazie

Czy możemy zaryzykować twierdzenie, iż dzięki temu, że w X wieku, ale i wcześniej na terenach części obecnych wschodnich Niemiec żyli Słowianie, to Mieszko Pierwszy, a także i jego poprzednicy i następca, mogli spokojnie budować naszą państwowość? Czy Słowianie zachodni stanowili niejako osłonę Polski od Niemiec?

Czytaj dalej Tragedia Słowian zachodnich. Historia ukryta w obrazie

Bolesław Chrobry królem Polski. 995 lat temu odbyła się koronacja jednego z największych naszych władców. Historia ukryta w obrazie

Po trzydziestu trzech latach budowania państwa polskiego ogniem, mieczem i dyplomacją, kontynuując dzieło mężnego ojca, 995 lat temu, w święto Wielkiej Nocy A.D. 1025, Bolesław Chrobry przywdziewa królewską koronę jako pierwszy z władców Polski. Jednak ćwierć wieku wcześniej, w roku tysięcznym w Gnieźnie, odbywa się pewne wydarzenie, bez którego do koronacji tej zapewne nigdy by nie doszło.

Niemiecki kronikarz i biskup kościoła rzymskiego Thietmar znany był z tego, że nie lubił Słowian, a Bolesława Chrobrego w szczególności. A tak naprawdę to w ogóle nikogo nie lubił z wyjątkiem swoich pobratymców. Pisał Paweł Jasienica: „Głosiciel religii, której sama nazwa oznacza powszechność, nie wyobrażał sobie świata bez podziału na lepszych i gorszych. Jego zdaniem pełnia praw przysługiwała tylko Germanom, a ściślej Sasom. Był o tym tak głęboko przekonany, że nawet nie troszczył się o uzasadnienie”.

Czytaj dalej Bolesław Chrobry królem Polski. 995 lat temu odbyła się koronacja jednego z największych naszych władców. Historia ukryta w obrazie

Wyszedł z jaskini i zasiadł na tronie. Historia ukryta w obrazie

Zwiedzając „Grotę Łokietka” w Ojcowskim Parku Narodowym, turysta dowiaduje się od przewodnika o legendzie która mówi, że tutaj skrył się książę Władysław Łokietek przed poszukującymi go wojskami Wacława II, króla Czech i Polski.

Dalej słuchamy opowieści o tym, że wejście do jaskini było zakryte pajęczyną, aby wróg Piasta myślał, że nikt do groty od dawien dawna nie wchodził. Księcia natomiast do środka wpuszczano od góry na linach. To tak w skrócie. Zwróćmy jednak uwagę, że mowa jest o legendzie. Obecnie jednak wcale nie jesteśmy przekonani, że to tylko legenda.

Czytaj dalej Wyszedł z jaskini i zasiadł na tronie. Historia ukryta w obrazie

Słupy graniczne Bolesława Chrobrego. Historia ukryta w obrazie

Gdy w roku tysięcznym niemiecki cesarz Otton III postanowił odbyć pielgrzymkę do Gniezna by pochylić głowę przed zwłokami św. Wojciecha, to mógł zobaczyć na własne oczy jak wygląda w rzeczywistości państwo Bolesława Chrobrego. Był tak oczarowany, że oprócz wielu widocznych znaków (darów) tego urzeczenia nazwał władcę Polski „swoim bratem i współpracownikiem cesarstwa oraz przyjacielem”.

Nie będziemy w tym miejscu opisywać słynnego zjazdu gnieźnieńskiego, bo o nim oczywiście mowa. Podczas tego bezprecedensowego spotkania władców państw sąsiedzkich było tak oszałamiająco bogato, że nawet przyzwyczajony do przepychu niemiecki kronikarz, a później biskup Thietmar, zawsze niechętny Polakom zapisał, że „trudno uwierzyć i opowiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza…”.

Czytaj dalej Słupy graniczne Bolesława Chrobrego. Historia ukryta w obrazie

Uczta u Wierzynka. Historia ukryta w obrazie

Gdy Kazimierz Wielki po śmierci ojca zakładał koronę, to dostał w spadku kraj, który tak naprawdę składał się z dwóch ziem: Małopolski i Wielkopolski oraz lennych wobec króla ziemi łęczyckiej i sieradzkiej. Inne obszary wcześniej posiadane Łokietek utracił, w tym przede wszystkim Pomorze oraz rodzinne Kujawy. Pozostało trzeciorzędne państewko środkowoeuropejskie. Do tego król Czech Jan Luksemburski rościł sobie prawa do polskiej korony jako spadek po Przemyślidach. Używał tytułu króla Polski. Łokietka od czasu koronacji Luksemburczyk nazywał wyłącznie „królem krakowskim”, sam zachowując tytuł rex Poloniae.

Czytaj dalej Uczta u Wierzynka. Historia ukryta w obrazie