Ruiny średniowiecznego zamku w Bobrownikach wg obrazu Wojciecha Gersona i ich krótka historia

Bobrowniki to mała miejscowość leżąca niedaleko Włocławka, po drugiej stronie Wisły. Swego czasu udaliśmy się tam, aby skonfrontować to, co jest obecnie, z tym co przeszło półtora wieku temu widział Wojciech Gerson, wybitny warszawski artysta.

Obraz ten powstał na początku długiej i bardzo bogatej drogi artystycznej Wojciecha Gersona. Był on twórcą specjalizującym się w malarstwie historycznym, pejzażowym, a także portretowym. O innych polach jego działalności czy to pedagogicznej czy społecznej, można by napisać osobne i to długie artykuły.

Czytaj dalej Ruiny średniowiecznego zamku w Bobrownikach wg obrazu Wojciecha Gersona i ich krótka historia