Dom rodzinny

Ferdynand Ruszczyc urodził się i zmarł w Bohdanowie k/ Wilna. I właśnie obraz ten przedstawia jego dom rodzinny, drewniany dwór, wybudowany w końcu XVII wieku. Niestety dwór nie zachował się do dzisiaj. Chyba to jeden z niewielu artystów szczęśliwców, któremu dane było urodzić się i umrzeć we własnym domu. Namalował kilka obrazów ukazujących swój dworek. Oto jeden z nich.

Dom ten spłonął w czasie II wojny światowej. „W zbudowanym na zestawieniu mocnych nasyconych barw, pełnym dynamicznego napięcia obrazie „Stary dom”, wprowadza artysta element niepokoju i grozy. Nad modrzewiowym dworkiem kłębią się ciężkie, zwiastujące nadchodzącą burzę chmury, wiatr miota oplatającymi ganek gałęziami dzikiego wina. Ten nastrój napięcia interpretować można jako wyraz niepokoju malarza o bezpieczeństwo gniazda rodzinnego i jego mieszkańców” – czytamy w przewodniku po Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie obraz na co dzień jest eksponowany.