Na werandzie domu Józefa Mehoffera czyli „Słońce majowe”

Kilka lat po namalowaniu słynnego „Dziwnego Ogrodu” Józef Mehoffer w 1908 roku kupuje modrzewiowy dwór w Jankówce koło Wieliczki. Tam powstaje kolejne dzieło malarskie, które ma pokazać domową sielankę rodziny Mehofferów, podobnie jak to było na wspomnianym wcześniej płótnie.

W posiadłości tej Mehofferowie spędzają dziesięć szczęśliwych lat. Pobyt tam to także odsunięcie się niejako od codziennego życia w gwarnym mieście, próba wyciszenia się, co dla wrażliwego artysty jest nie do przecenienia. Ten modrzewiowy dwór urządzony został osobiście przez Józefa. Miejsce to staje się „idealną rezydencją” dla rodzinnej egzystencji, dając tym samym wyraz swemu pojmowaniu „życia, rozkoszy, uciechy, światła, słońca i ciepła”. Będąc artystą wszechstronnym, Mehoffer projektuje także przyległy do domu ogród, które niejednokrotnie jeszcze zobaczymy na jego płótnach, jak np. „Czerwona parasolka” (1917).

Pisze o „Słońcu majowym” Ewa-Micke Broniarek z warszawskiego muzeum: „Mehoffer przedstawił tu widok skąpanej w słońcu werandy w Jankówce z otwierającą się perspektywą ogrodu. Widoczna w głębi postać strojnej damy to zapewne żona artysty, bohaterka większości jego obrazów malowanych w tej podkrakowskiej rezydencji Mehofferów”.

Jadwiga Józefowa Mehofferowa po latach tak pisała o tym ogrodzie:

Powierzchnię podzielono w drobne, rożnej wielkości klomby, medaliony, jakie się czasem widywało w tle obrazów średniowiecznych. Każdy z nich wypełniony był odrębnym gatunkiem kwiatów, obwiedziony schodkiem murawy, a od sąsiednich ograniczony ścieżką wysypanym piaskiem. W założeniu ogrodu widoczna była intencja utworzenia kwietnej mozaiki, wposród których ścieżki snułyby się jak złote pasemka. W rezultacie powstawały co roku inne kolorowe tematy, którymi chętnie posługiwał się w pejzaży Mehoffer.

Podobnie zatem jak w „Dziwnym ogrodzie” to dzieło malarskie należy do tych niosących radość i stanowi „pochwałę życia”, przede wszystkim w otoczeniu najbliższej i szczęśliwej rodziny. Przypomnę tylko, że Mehofferowie żyli razem w związku małżeńskim lat 47, aż do śmierci artysty w roku 1946.

Pierwszy tytuł tego obrazu nosił inną nazwę niż ta, pod którą obecnie jest znany. Malarz nazwał go „Weranda w Jankówce”. Kto, kiedy i dlaczego ów tytuł zmienił, piszący te słowa zwyczajnie nie wie.

Józef Mehoffer„Słońce majowe” (1911), olej/płótno; wymiary 95 x 78 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Dodaj komentarz