Józef Chełmoński. „Powitanie słońca – żurawie”

Jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego realizmu był niechybnie Józef Chełmoński, a jego obraz, o którym dzisiaj będzie mowa, „Żurawie” („Powitanie słońca – Żurawie” 1910 r.) osobiście uważam za jeden z najpiękniejszych w artystycznym dorobku artysty.

Realizm narodził się we Francji w połowie XIX w. jako zerwanie z powszechnie panującym akademizmem. Jego czołowym przedstawicielem był Gustave Courbet. Dla realistów bardzo często głównym tematem malarstwa był prosty człowiek wykonujący codzienne obowiązki, co miało podkreślać godność i wartość mozolnej, często fizycznej pracy. Nurt realizmu unikał psychologizowania i symboli. Obrazy komponowano w sposób prosty, rezygnując z zaskakujących widza rozwiązań. Głównym tematem malarstwa był człowiek, jego naturalne środowisko oraz zwierzęta – piszeDominika Jackowiak.

Czytaj dalej Józef Chełmoński. „Powitanie słońca – żurawie”