Tajemnice śmierci księcia Kiejstuta Giedyminowicza

Czy Jagiełło będący Wielkim Księciem Litewskim kazał uśmiercić swojego stryja Kiejstuta po jego uwięzieniu na zamku w Krewie, czy też stary książę odszedł z tego świata w inny sposób? Do dzisiaj zagadka ta nie została rozwiązana i zapewne nigdy się nie dowiemy jak było w rzeczywistości. To jakże istotne wydarzenie dla narodu litewskiego i częściowo także naszego, jest u nas mało znane.

W trzeciej ćwierci dziewiętnastego stulecia poświęcił mu swój pędzel warszawski malarz Wojciech Gerson. Dlaczego zdecydował się przypomnieć epizod z XIV wieku, który tylko pośrednio dotyczył dziejów Polski? Jego malarstwo historyczne koncentrowało się przede wszystkim na przypominaniu wydarzeń dotyczących bezpośrednio naszego kraju.

Czytaj dalej Tajemnice śmierci księcia Kiejstuta Giedyminowicza